Midden-Oosten

Uit wakkerpedia
(Doorverwezen vanaf Syrië)
Ga naar: navigatie, zoeken

Het Midden-Oosten omvat ruwweg de landen en regio's in West-Azië en die van Noord-Afrika, dus eigenlijk alle probleemgebieden waar de moslims vandaan komen. Het Midden-Oosten is de bakermat van de landbouw en daarmee van de vroegste beschavingen. Sindsdien is het Midden-Oosten echter niet veel opgeschoten en is het nog altijd een gewelddadige en primitieve regio die wereldwijd voor veel problemen zorgt. De belangrijkste reden is dat daar de drie grote wereldreligies ontstaan zijn, waarvan de Islam de meest dominante en de meest belachelijke is. Hierdoor is het Midden-Oosten voortdurend het toneel van politieke en religieuze spanningen. Helaas is het Midden-Oosten economisch erg belangrijk omdat het de meerderheid van onze aardolievoorraden bevat.

Naamgeving[bewerken]

Het Ottomaanse Rijk heeft in deze regio eeuwenlang de gebedslakens uitgedeeld. Na de deelname aan de Eerste Wereldoorlog van 1914-1918, viel het in 1918 van pure ellende uit elkaar in losse geitenlanden. Er moest gauw een overkoepelende naam worden verzonnen, en omdat de regio in het midden van het Oosten ligt, was men snel klaar. Deze geitenlanden worden in de volksmond soms ook wel met Kamelistan aangeduid, naar de kameel, het belangrijkste vervoermiddel in die regio voordat er daar onze olie werd gevonden en nadat het op is.

Geografie[bewerken]

Landen[bewerken]

De landen die men tot het Midden-Oosten rekent kunnen enigszins variëren, maar in het algemeen gaat het om:

Geologie[bewerken]

Het Midden-Oosten ligt op het grensvlak van drie tektonische platen, namelijk de Afrikaanse plaat, de Arabische plaat en de Euraziatische plaat. Doordat deze platen tegen elkaar aanschuiven, is een aantal gebergtes ontstaan, waar criminele jeugd vrij kan opgroeien om later naar het vrije Westen te verhuizen. Daarnaast zijn bepaalde gebieden in het Midden-Oosten, vooral in Turkije en in Iran, seismisch actief, waardoor er heel veel oorlog is.

Klimaat[bewerken]

Een groot deel van het Midden-Oosten heeft een droog klimaat of een semi-droog klimaat, wat een voedingsbodem is voor een vurige haat tegen het vrije Westen. Het landschap bestaat grotendeels uit dorre graslanden en woestijnen. Dit komt omdat de zandvolkeren in het algemeen erg lui zijn, en er daardoor weinig landbouw is. Het Midden-Oosten is door de warmte ook een relatief droog gebied. De Linkse Kerk beweert bij hoog en laag dat dit komt door de klimaatopwarming als gevolg van de uitstoot van CO2 en andere "broeikasgassen" in het vrije Westen. Nou vraag ik je!

Beknopte geschiedenis[bewerken]

Vóór Christus[bewerken]

Rond 2400 v.Chr. waren in het gebied van het huidige Irak al grote koninkrijken te vinden. Onder meer de Sumeriërs, Assyriërs, Babyloniërs, en andere volken vormden in het gebied opeenvolgend grote staten. Niet veel later ontstond in de Afrikaanse Nijldelta de Oud-Egyptische beschaving. In de periode tussen 1500 en 1000 v.Chr. veroverden de Joden grote delen van Kanaän. Hieruit ontstond in de 11e eeuw v.Chr. het Israëlitische koninkrijk, waardoor het Midden-Oosten in deze periode haar hoogtijdagen kende. Een gerechtvaardigde conclusie is dat er dus wel degelijk wat beschaving is geweest in het Midden-Oosten.

Vanaf ongeveer 500 v.Chr. werd de regio gedomineerd door nieuwe grote rijken. De eerste was het Perzische Rijk, dat zich uitstrekte over Perzië, Mesopotamië en Syrië. Het Perzische rijk werd in de 4e eeuw v.Chr. verslagen door de Westerse Alexander de Grote die het gebied inlijfde bij het Macedonisch-Griekse Rijk. Hierdoor kwam deze regio in aanraking met de Griekse taal en cultuur, waaruit het Hellenisme ontstond, een vroege vorm van multikul. In de 1e eeuw v.Chr. werden alle gebieden rondom de Middellandse Zee veroverd door het Romeinse Rijk. Hierdoor werd dit gedeelte van het Midden-Oosten verenigd met een groot deel van Europa, waardoor het Midden-Oosten voor het eerst met een échte beschaving in aanraking kwam.

Eerste eeuwen na Christus[bewerken]

In de eerste eeuwen na Christus verspreidde het Christendom zich over de door de Romeinen bezette gebieden van het Midden-Oosten. In de 4e eeuw werd het Romeinse Rijk opgevolgd door het Byzantijnse Rijk, met als hoofdstad Constantinopel, het huidige Istanboel. Ten oosten van het Byzantijnse Rijk ging het daarna mis…

Opkomst Islam[bewerken]

Vanaf 634 werd de Islam, vanuit Mekka op het Arabische schiereiland, door de volgelingen van Mohammed met geweld verspreid. Zij veroverden land na land en zaaiden er dood en verderf. Alle oudere en betere culturen en religies werden zonder pardon uitgeroeid. In 636 werd ook Israël veroverd, het laatste baken van het vrije Westen en de eerste verdedigingslinie van Europa tegen de wreedheden van de Islam.

Dankzij de Islam werd het Midden-Oosten in korte tijd opgescheept met een inferieure zandcultuur en een achterlijke woestijnreligie. Het onverstaanbare Arabisch werd de standaardtaal van het Midden-Oosten en de Koran het enige boek. Zelfs de moppentrommel werd verboden.

Het Midden-Oosten raakte daardoor in een diepe crisis en kampte met een dalende bevolking, plunderingen, invasies, en daardoor algehele bittere armoede. Het kreeg een economische en interlectuele ontwikkelingsachterstand ten opzichte van Europa die zij nooit meer zou inhalen. Steden als Alexandrië, Basra, Damascus, en vooral Baghdad ontaardden in moslimterroristische bolwerken. Na een interne ruzie om niks noemden de moslims in het oosten zich Sjiitisch en de rest zich Soennitisch. Beide stromingen zijn al even belachelijk als knettergek en vechten elkaar nog steeds de tent uit.

Kruistochten[bewerken]

In 1095 organiseerde het Westen een kruistocht om Israël te bevrijden. Het leger van trotse kruisvaarders veroverde Jeruzalem in 1099. Helaas! Te vroeg gejuicht. In 1187 veroverde de islamitische terrorist Saladin Jeruzalem op laffe wijze weer terug van de kruisvaarders. Hierna werden nog verschillende kruistochten georganiseerd, maar geen daarvan konden op tegen het meedogenloze islamitische terrorisme tegen de weerloze burgerbevolking, waardoor het Midden-Oosten reddeloos ten prooi viel aan de Islam.

Tweede Wereldoorlog[bewerken]

Tijdens de Tweede Wereldoorlog koos het Midden-Oosten de zijde van Duitsland, waaruit maar weer eens blijkt dat de Islam een fascistische ideologie is.

Heroprichting van de staat Israël[bewerken]

Toen de Tweede Wereldoorlog eenmaal was gewonnen, pakte het vrije Westen de in de 7e eeuw van de Joden gepikte grond weer van de Palestijnen af, en werd de staat Ersatz Israël —volledig terecht— opnieuw uitgeroepen.

Onder druk van allerlei linkse politici gaf Israël de Palestijnen toch nog wat gebieden waar zij zich mochten vestigen. Toegegeven: het was wel een beetje een tweedehands zandbak, maar als zij de handen uit de mouwen zouden steken, zou het nog wel wat kunnen worden. Vanwege hun aangeboren luiheid hielden de Palestijnen echter liever hun handje op, en lieten expres hun woonwijken verpauperen om zoveel mogelijk medelijden bij Gretta Duisenberg op te wekken. Vandaag de dag lijken de Palestijnse gebieden wel vluchtelingenkampen.

De Arabische wereld, die net als de nazi's tegen Joden is, verklaarde Israël keer op keer de oorlog, maar werd telkens smadelijk verslagen. Puur om te sarren begonnen ze daarom wereldwijd terroristische aanslagen te plegen, want tegen weerloze burgers durven de moslims wèl. Deze wantoestand duurt tot op de dag van vandaag voort.

Einde van de 20e eeuw[bewerken]

In 1990 viel dictator Saddam Hoessein van Irak het rijke en piepkleine buurland Koeweit binnen en pikte hun oliebronnen in. De rest van de Arabische wereld juichte de laffe inval toe, dus vroegen de oliesjeiks van Koeweit het vrije Westen om hulp. Onder de dappere leiding van de Verenigde Staten werd het land in de Golfoorlog van 1990-1991 bevrijd. Dat Koeweit een eigen bijdrage in de kosten moest leveren door hun oliebronnen aan de VS af te staan, is niet meer dan logisch.

Volgens de (s)linkse media trad de Palestijnse terroristenleider Yasser Arafat in het conflict tussen Irak en de bevrijders van Koeweit op als bemiddelaar, maar hij en Saddam Hoessein speelden duidelijk onder één islamitisch hoedje. Voor straf werd daarop de Europese geldkraan naar de terroristische PLO van Arafat grotendeels dichtgedraaid, en gelukkig maar.

Tijdens de vredesbesprekingen in 1993 gaf Israël de Palestijnen grootmoedig de autonomie over de nog overgebleven Palestijnse gebieden, met het vooruitzicht op een eigen staat, in ruil voor hun erkenning van de staat Israël. Dat Israël hiervoor maar één Nobelprijs voor de Vrede kreeg in plaats van twee, is het zoveelste bewijs voor het wereldwijde antisemitisme, met name in socialistische heilstaten als Noorwegen.

21e eeuw[bewerken]

Op 9 november 2001 werd de wereld bruut opgeschrikt, toen drie door plofislamieten gekaapte vliegtuigen zich in het World Trade Center en het Pentagon boorden. Moslims over de hele wereld gingen de straten op om te dansen en te juichen, zoals in Ede. Onder de bezielende leiding van de Verenigde Staten opende het vrije Westen daarop de oorlog tegen het wereldwijde moslimterrorisme. Allereerst werd Afghanistan, waar al-Qaida woont, met de grond gelijk gemaakt en het Taliban-regime verdreven. Begin 2003 was Irak aan de beurt en werd dictator Saddam Hoessein aan zijn 72 maagden geholpen.

Het niet aflatende moslimterrorisme leidde ook in Israël, Egypte, Saoedi-Arabië, Libanon, Iran en Jordanië tot reeksen aanslagen. Hierdoor komt er geen rust in de regio. De 'Routekaart voor Vrede' blijft daarom nog altijd opgevouwen in de achterzak van de Amerikaanse president. De Linkse Kerk wil maar niet inzien dat dit alleen maar door de moslims komt.

Demografie[bewerken]

Bevolking[bewerken]

In het Midden-Oosten wonen vooral achterlijke moslims, maar veel landen kennen grote groepen etnische minderheden, zoals Joden en Christenen. Deze nobele wilden worden systematisch onderdrukt, maar de linkse mensenrechtenorganisaties kijken vooral de andere kant op. Wel vinden ze het onterecht dat Israël de moslims een beetje terugpakt, en luisteren daarom wel naar het minste of geringste gepiep van de Palestijnen. Geert Wilders vindt dit een grote schande.

Religie[bewerken]

Het Midden-Oosten is de bakermat van verschillende godsdiensten. Drie religies met wereldwijde aanhang vinden hier hun oorsprong: het Jodendom, het Christendom en de achterlijke Islam. Veel aanhangers van deze religies rekenen op belangrijke gebeurtenissen in dit gebied in de nabije toekomst.

Zo verwachten de Joden de komst van hun Messias, die de gigantische moskee op de Tempelberg in Jeruzalem met de grond gelijk zal maken om daar de Joodse tempel te herbouwen. Hun God zal daarna vanaf de nabijgelegen Olijfberg beginnen met het opnieuw tot leven wekken van alle Joodse gestorvenen. Wat een gekakel zal dat opleveren!

De christenen geloven dat hun Messias, Jezus, vanuit de hemel zal terugkeren op de al eerder genoemde Olijfberg om vervolgens vanuit Jeruzalem zijn vrederijk op te richten. Ook hij zal alle Christelijke gestorvenen tot leven wekken. Wat een oeverloze discussies zal dat opleveren!

De moslims daarentegen verwachten dat hun Messias niet in Jeruzalem maar in Mekka zal terugkomen om vanaf daar dood en verderf te zaaien. Wat een knokpartijen zal dat opleveren! Waarom de moslims blijven geloven dat het Mekka is, terwijl de anderen Jeruzalem zeggen is onduidelijk.

Talen[bewerken]

De meest gesproken talen in het gebied zijn het Arabisch, het Perzisch, en Oog om oog, tand om tand, de enige internationale taal die ze begrijpen.

Politiek[bewerken]

Behalve Israël zijn er in het Midden-Oosten geen echte democratische landen. De andere landen hebben een koning, zoals het Marokko van hasjkoning Mohammed VI, weer andere, zoals Iran, zijn een theocratie met een groep haatimams als het hoogste regeringsorgaan, soms is er een militaire dictatuur, zoals in het Libië van toneelkolonel Gadaffi, of een politiestaat zoals in het Egypte van kanaalbaas Moebarak.

In 2011 heeft de bevolking aldaar de eerste stapjes gezet op weg naar de ontdekking van een vrije wereld en een humane beschaving van gelijkheid. De Linkse Kerk heeft hier meteen het jubeletiketje Arabische Lente opgeplakt, maar zo te zien gaat dit proces nog minstens honderden jaren duren, dus wij van WakkerPedia gaan niet de moeite doen om de komende reeks dictators en tirannen op te sommen.

Grenzen[bewerken]

Niet alle grenzen binnen het Midden-Oosten zijn goed gedefinieerd en dit leidt tot conflicten. Veel van die grenzen zijn namelijk met een stokje in het zand getekend wegens gebrek aan fatsoenlijke infrastructuur. Veel maakt het niet uit, want zand is zand. Maar de Irak-Iran-oorlog in de jaren '80, bijvoorbeeld, kwam voort uit zo'n onduidelijk grensgeval. Ach ja, als geweld je tweede natuur is moet je ook niet opkijken van een gewapend conflict meer of minder.

Positie van vrouwen en homo's[bewerken]

In deze regio worden de vrouwen achtergesteld, en mogen maar in beperkte mate deelnemen aan het publieke leven, al zijn er diverse variaties in deze beperkingen. In Saoedi-Arabië bijvoorbeeld is het hele openbare leven strikt gescheiden naar sekse en, wat in andere landen in de regio ongehoord is, mogen vrouwen daar niet zelf autorijden. In sommige landen wordt van jonge meisjes de vagina zodanig aan stukken gesneden en dichtgenaaid dat de honden er geen brood van lusten. Maar dat geeft niet, want honden mogen toch niet van de Islam. Wel hebben zij in vrijwel al deze landen zowel actief als passief kiesrecht om tijdens de verkiezingen op mannen te stemmen.

Uit de kast gekomen homoseksuelen kunnen zowel lage als hoge posities innemen: gestenigd worden in een kuil of opgehangen worden aan een hijskraan. Daarentegen is de homokanker AIDS er vrijwel onbekend. Elk nadeel heeft zijn voordeel, moet je maar denken.

Economie[bewerken]

Onze olie[bewerken]

Het Midden-Oosten bevat de meerderheid van onze wereldwijde aardoliereserves. Economisch en politiek is het gebied daarom zeer belangrijk, wat tot gevolg heeft dat de islamitische heersers stevig in het pluche zitten.

Cultuur[bewerken]

Het Midden-Oosten kent maar weinig cultuur. Zo is er bijna geen muziek, en zijn films en boeken anders dan de Koran en Mein Kampf verboden. Dat is bewezen, want volgens de kwaliteitskrant de Telegraaf werden in 2010 er nog een heleboel bijbels verbrand. Ook beeldende kunst is er verboden, dus dat hebben ze weer wel goed in de gaten.

Televisie[bewerken]

Televisie is er in het Midden-Oosten alleen via de schotel. Er zijn vier TV-zenders: Al Jazeera, Al Arabia, MBC, en TRT. Moslims die het vrije Westen koloniseren, nemen standaard hun schotelantenne mee.

Internet[bewerken]

In vergelijking met West-Europa is de internettoegang in het Midden-Oosten is beperkt. Deels door de primitieve infrastructuur en deels door strenge overheidscensuur. Ook mogen de moslims van de Islam niet twitteren, want dat is haram.

Het populaire Nederlandse Joodse-bolsjewistische shocklog Retecool.nl is in 2006 geblokkeerd geweest in Iran. Dus.

Toekomst[bewerken]

Dit soort kijkjes in landen met een moslimcultuur, in combinatie met berichten over een falend intergratiebeleid maken ons bloednerveus. Staat deze ellende ons ook allemaal te wachten?
Dit soort kijkjes in landen met een moslimcultuur in combinatie met berichten over een falend integratiebeleid maken mij bloednerveus. Staat deze ellende ons ook allemaal te wachten?
MickeyG (gast) | 14-10-2016 | 07:39

Sinds wanneer hebben wij een ambassadeur in Jemen? Daar zit helemaal geen olie?! Wat kan ons die godverlaten zandbak schelen? Wat kost dat wel niet godverdomme?
VanBukkem | 15-07-13 | 23:41

Ik boycot al die onderontwikkeld islamitische landen. Ik zou dolgraag de Piramides eens bekijken en de Nijl afzakken, Ik zou dolgraag Indonesie wille zien maar ik kan mij niet vereenzelvigen met hun islamistische wereld beeld. Ze zijn gewoon extreem heet geblakerd en ik wil dat niet financieel ondersteunen, ik vind het al erg genoeg dat onze olie uit het midden-oosten komt. Voor wat mij betreft moeten we die hele regio negeren.
Raymond, Nieuwegein | 15:11 | 21.04.12

jammer dat die debielen olie hebben, anders konden ze lekker aan het gas
Snelle Gerrit | 11-03-12 | 20:42

We moeten helemaal niet helpen en eens ophouden ons te bemoeien met die onopgevoeden, het heeft namelijk nog nooit iets positiefs opgeleverd! Laat Allah Zijn grote schoomaak in het Midden-Oosten & Noord-Afrika maar eens gewoon afmaken, daar is het de hoogste tijd voor.
schoonmaker, amsterdam | 11:45 | 10.03.12

En van dat soort landen zijn wij afhankelijk om onze autotjes te laten rijden. Griezelig hoor.
h, s | 09:40 | 12.02.12

Ik hoop dat we geen oorlog gaan voeren met alweer een land uit het midden oosten, we hebben er geen geld voor, geen leger en we krijgen natuurlijk weer een aanloop van vluchtelingen en we hebben niet genoeg land/plaats/huizen enz voor hun allemaal hier in ons overbevolkt landje
lilly, klein nederland | 21:14 | 30.11.11

Prima, en nu graag Iran z.s.m. bevrijden van dat achterlijke islamitische dictatuur, en deze oorlog financieren van de inkomsten van de Iraanse olie, het is win/win situatie, en het Iraanse volk wordt bevrijd, en de wereld wordt stuk veiliger. Ik zeg doen.
Goldway, Sassenheim | 19:29 | 30.11.11

Dubbelhartig en hypocriet: Westen veroordeelt regime Syrie, steunt rebellen Libie, maar zwijgt over barbaarse schurkenstaat Saoedi-Arabie!
Geert Wilders 10:11 PM Aug 22nd 2011 via Twitter for BlackBerry

Het wordt tijd de Islam volledig te verslaan als de vertegenwoordigers van de Islam de democratie niet respecteren. Ook Islamitische landen zijn dank zij de westerse technologie en kennis vooruitgegaan. Voor zover Islamlanden welvaart kennen, is dat niet dank zij Mohammed of de Islam. De Islampolitici weten hoe de prijs op te drijven van de olie.Als je je maar aangevallen voelt, dan draai je de kraan weer open als er meer betaald wordt.De oliebronnen zijn vanaf nu van het Westen.
razdo 10:52 06/07/11

Gewoon alle banden verbreken met ieder aziatisch en afrikaans land waar moslims aan het bewind zijn. GEEN cent ontwikkelingshulp meer ernaar toe! En iedereen die in ONS land ook zo denkt over onze politici moeten ook onmiddelijk uitgezet worden naar hun moslimland van hunzelf, hun vader/moeder of van hun overgrootvader! Simpel... wij zijn dit soort praat en gasten DOODMOE.
karin, best | 10:34 | 04.07.11

Waarom maken we ons eigenlijk nog druk om die woestijnlanden? Alles met olie ouderwets innemen en de rest in hun sop laten gaarkoken, misschien gaan ze dan weer eens normaal doen in plaats van janken om elke scheet die wij laten omdat het niet met hun middeleeuwse wereldbeeld overeenkomt.
El Kartoffel | 18-05-11 | 10:29

Het is raar maar waar arabieren zijn geen kudde dieren maar houd ze strak zij moeten gewoon met een hele straffe hand bediend worden anders breekt de hel los en iedereen wordt dan misbruikt,nog wat ik ben diverse keren in libie geweest daar was maar een goede remedie totaal geen alcohol geen drugs en geen wapens en een ding is zeker kadaffi deed het echt goed maar iedereen wordt zacht en oud.En nog wat Amerika weet totaal niet hoe een arabier in mekaar steekt en dat geeft veel misverstanden in de wereld.
js, den helder | 09:42 | 08.05.11

Ow, komt er ook nog even zo'n bijdehandje vertellen dat we eigenlijk alles alsnog aan de zandvolkeren te danken hebben. Doe toch eens normaal man, je hebt zelf niet door hoe geindoctrineerd je bent. Jij noemt het zeker ook beschaving wanneer er religieuze instellingen geld krijgen om kinderen te indoctrineren, of niet? Als ik je bewering trouwens goed begrijp, is dat geloof er dus ook verantwoordelijk voor dat de Arabische wereld nu zo'n achtergesteld zooitje is? Tot en met de broek die je aanhebt is een Europese uitvinding, maar ons wordt al decennialang verteld dat dat puur toeval was dat dat soort uitvindingen uitgerekend in Europa gedaan werden. Ga toch weg man.
Auweyida | 05-04-11 | 14:30

Als straks al die olielanden geextremismaliseerd zijn dan zitten we hier in een mum van een tijdmet tienduizenden van die theedoeken in onze maag. En we weten dat die gasten nooit een spat werk verricht hebben, dus dat gaat ook hier niet lukken. Misschien kun je er een paar kwijt om tankstations te bemannen (lijkt me wel passend om door een echte Arabier de tank volgegooid te krijgen) ware het niet dat je voor tien Euro per liter Euro (want dat kost het als Allah de prijs mag bepalen) helemaal niet meer gaat tanken.
Johan Brunsweyck | 28-02-11 | 14:14