Grondwet

Uit wakkerpedia
Versie door Monade (Overleg | bijdragen) op 12 jun 2011 om 22:08 (Nog niet subtiel genoeg, but this'll do.)

Ga naar: navigatie, zoeken

De Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden vormt de basis voor de Nederlandse samenleving en onze wetgeving. Omdat er in de loop van de geschiedenis allerlei relioten van de Christelijke en de Linkse Kerk met hun tengels aan hebben gezeten, staat er ook klinkklare onzin in.

Neem nou Artikel 1:
"Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan."

"Allen" betekent dus ook de moslims en de andere buitenlanders, terwijl zij hiervoor niets terug te hoeven doen!!! Dat is niet eerlijk!

Of Artikel 6:
1. Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
2. De wet kan ter zake van de uitoefening van dit recht buiten gebouwen en besloten plaatsen regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.

Maar wat als een godsdienst crimineel is en het uitoefenen ervan de gezondheid van anderen ernstig schaadt? Te denken valt aan de Islam, die Ons Soort Mensen terroriseert met gejengel dat vanuit de minaretten ongevraagd over de openbare ruimte wordt uitgestort, en haar aanhangers die ons provoceren door het dragen van kopvoden en burkas? Nou? Nou?

Nee, de vrijheid van godsdienst in de openbare ruimte kan maar beter worden afgeschaft En als een godsdienst crimineel is dan moet deze verboden kunnen worden. Niets mis mee. Iedere criminele organisatie kan zich wel een godsdienst noemen. Dus wen er alvast maar aan. Vrijheid van godsdienst staat op de helling.

Gelukkig staan er ook goede regeltjes in. Het belangrijkste artikel is Artikel 7, dat de vrijheid van meningsuiting verankert:
1. Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
2. De wet stelt regels omtrent radio en televisie. Er is geen voorafgaand toezicht op de inhoud van een radio- of televisieuitzending.
Yadayada. Een beetje langdradig gemekker, maar het staat er wél. Geloof ons maar.

Als Geert het voor het zeggen krijgt dan wordt Artikel 1 geschrapt en vervangen door Artikel 7. Weg met de betutteling en overbodige regeltjes!

Weetje: de sharia kent geen grondwet. De basis ervan is het sprookjesboek de Koran.




Fantastisch voorstel CU: verbod sharia in Grondwet. Basis vd sharia is de koran. Dat betekent dus einde hoofddoekjes/halal-food/Koran enz!
Geert Wilders 8:29 AM Feb 19th 2011 via Twitter for BlackBerry

Ik wil een nieuw artikel 1, waarin de Leitkultur van het Westen wordt verwoord. Er mogen van mij in Nederland best joodse en christelijke scholen bestaan, maar geen islamitische scholen.
Geert Wilders, HP/De Tijd, 12 december 2007

Nieuw artikel 1 van de grondwet: Christelijk / joods / humanistische cultuur moet in Nederland dominant blijven.
Verkiezingspamflet PVV voor de Tweede Kamerverkiezingen van 25 augustus 2006

Artikel 23 van de grondwet blijft bestaan maar islamitische scholen mogen niet worden opgericht. Ongelijke gevallen hoeven niet gelijk te worden.
Onafhankelijkheidsverklaring Groep Wilders, 13 maart 2005