Grondwet: verschil tussen versies

Uit wakkerpedia
Ga naar: navigatie, zoeken
Regel 4: Regel 4:
 
: ''"Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. [[Discriminatie]] wegens [[godsdienst]], levensovertuiging, [[politiek]]e gezindheid, [[racisme|ras]], geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan."''
 
: ''"Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. [[Discriminatie]] wegens [[godsdienst]], levensovertuiging, [[politiek]]e gezindheid, [[racisme|ras]], geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan."''
  
: "Allen" betekent dus ''ook'' de [[moslim]]s en de andere [[buitenlander]]s, terwijl zij hiervoor ''niets'' terug te hoeven doen!!! Dat is niet eerlijk!
+
: "Allen" betekent dus ''ook'' de [[moslim]]s en de andere [[buitenlander]]s, terwijl zij hiervoor ''niets'' terug hoeven te doen!!! Dat is niet eerlijk!
  
 
Of ''Artikel 6'':<br />
 
Of ''Artikel 6'':<br />

Versie van 6 mei 2012 om 14:13

De Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden vormt de basis voor de Nederlandse samenleving en onze wetgeving. Omdat in de loop van de geschiedenis allerlei reli-idioten van de Christelijke en de Linkse Kerk er met hun enge worstenvingertjes aan hebben gezeten, staat er tegenwoordig ook klinkklare onzin in.

Neem nou Artikel 1:

"Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan."
"Allen" betekent dus ook de moslims en de andere buitenlanders, terwijl zij hiervoor niets terug hoeven te doen!!! Dat is niet eerlijk!

Of Artikel 6:

1. Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
2. De wet kan ter zake van de uitoefening van dit recht buiten gebouwen en besloten plaatsen regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.
Maar wat als een godsdienst crimineel is en het uitoefenen ervan de gezondheid van anderen ernstig schaadt? Te denken valt aan de Islam(*), die Ons Soort Mensen terroriseert met gejengel dat vanuit de minaretten ongevraagd over de openbare ruimte wordt uitgestort, en haar aanhangers die ons provoceren door het dragen van kopvodden en burkas? Nou? Nou?
Nee, de vrijheid van godsdienst in de openbare ruimte kan maar beter worden afgeschaft. En als een godsdienst crimineel is dan moet deze verboden kunnen worden. Niets mis mee. Iedere criminele organisatie kan zich wel een godsdienst noemen. Vrijheid van godsdienst staat op de helling, dus wen er alvast maar aan.

Gelukkig staan er ook goede regeltjes in. Het belangrijkste artikel is Artikel 7, dat de vrijheid van meningsuiting verankert:

1. Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
2. De wet stelt regels omtrent radio en televisie. Er is geen voorafgaand toezicht op de inhoud van een radio- of televisieuitzending.
Yada yada. Een beetje langdradig gemekker, maar het staat er wél. Geloof ons maar.

Als Geert het voor het zeggen krijgt dan wordt Artikel 1 geschrapt en vervangen door Artikel 7. Weg met de betutteling en overbodige regeltjes!


(*) Weetje: de sharia kent geen grondwet. De basis ervan is het sprookjesboek de Koran.
Onze grondwettelijke rechten zijn niets waard ten gevolge van art. 120 van diezelfde grondwet. Dat artikel geeft de overheid de mogelijkheid om grondwettelijke rechten in te perken zonder dat de burger zich kan verweren. De terreur van ID-plicht etcetera is hiervan een uitvloeisel. Artikel 120 moet daarom zo snel mogelijk verdwijnen en Nederland moet een Constitutioneel Hof krijgen.
Tedje, Rotterdam | 10:54 | 14.01.12

Het wordt tijd dat in de Nederlandse Grondwet wordt vastgelegd dat Nederlands de voertaal is!
Wim, Twente | 19:37 | 22.11.11

Vrijheid van meningsuiting - weg ermee. Persvrijheid - weg ermee. Vrijheid van vereniging - weg ermee. Stem PVV, als je de grondwet weg wilt hebben.
Mina, Amsterdam | 10:54 | 21.11.11

grappig een moslim die spreekt over godsdienstvrijheid....vrijheid van meningsuiting hebben ze meer problemen mee. Die barbaren gebruiken de grondwet alleen wanneer het hun uitkomt.
eric@fuall | 15-06-11 | 08:35

Fantastisch voorstel CU: verbod sharia in Grondwet. Basis vd sharia is de koran. Dat betekent dus einde hoofddoekjes/halal-food/Koran enz!
Geert Wilders 8:29 AM Feb 19th 2011 via Twitter for BlackBerry

Ik wil een nieuw artikel 1, waarin de Leitkultur van het Westen wordt verwoord. Er mogen van mij in Nederland best joodse en christelijke scholen bestaan, maar geen islamitische scholen.
Geert Wilders, HP/De Tijd, 12 december 2007

Zo lang niet duidelijk is dat de Nederlandse moslimgemeenschap de orde en spelregels van de Nederlandse rechtsstaat van harte accepteert, ontbreekt het fundament van vertrouwen dat noodzakelijk is om grondwettelijke rechten en vrijheden in dezelfde mate toe te kennen als aan andere groepen in Nederland die deze orde en spelregels hebben gevormd en dragen. Om een escalatie van problemen te voorkomen en een halt toe te roepen aan een autonoom proces dat tot onherroepelijke uitkomsten kan leiden, bepleiten wij een moratorium van vijf jaar op nieuwe islamitische scholen en moskeeën.
PVV "Klare Wijn", 31 maart 2006

De joods-christelijke en humanistische traditie/cultuur worden als dominante cultuur in een nieuw artikel 1 van de Grondwet vastgelegd. Het huidige artikel 1 Grondwet komt te vervallen.
PVV "Klare Wijn", 31 maart 2006

Artikel 23 van de grondwet blijft bestaan maar islamitische scholen mogen niet worden opgericht. Ongelijke gevallen hoeven niet gelijk te worden.
Onafhankelijkheidsverklaring Groep Wilders, 13 maart 2005