Jeugdzorg

Uit wakkerpedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Bureau Jeugdzorg, de Kinderbescherming, en het AMK zijn allemaal linkse instellingen die hun zakken vullen over de rug van kinderen. De meeste teringlijers die er werken zijn lesbo's met borstelhaar, gefrustreerde machtsgeile hockeymeisjes, en Mocro's en Turken die niet eens hun VMBO afgerond hebben. Het zijn kinderdieven.

Hun praktijken zijn samen te vatten in slechts één woord: verachtelijk. Zij zijn enkel goed in verslagen produceren en verspillen van gemeenschapsgeld. Kinderen die in aanraking komen met jeugdzorg worden juist daardoor kansloos en crimineel. Jeugdzorg kan daarom beter per direct opgeheven worden.
Mooi zo, iedereen ontslaan en daarna opheffen. En dan onderwijzen dat jeugdzorg een zwarte bladzijde in de geschiedenis van NL is, net als de slavernij. En dan zwarte Pieten vervangen voor Jeugdzorg medewerkers. Kunnen de knechten van de Sint hun oude beroep van kinderkidnapper weer oppakken.
watergeus | 14-11-13 | 09:10

hoe ishet mogelijk met al die hulpverleners. het barst van de hulpverleners. pedagogen psychologen maatscahppelijk werkers begeleiders managers pschycho motorische therapeuten. Daar zul je toch crimineel van worden. ER ONTBREEKT positieve identificstie met voorbeelden van zo wil ik ook worden. Je ziet nog wel eens voobeelden van sporters.Begin mkaar eens met al die organisaties met hulpverleners weg te bezuinigen. hou je veel geld over om sporten en buurtwerkers aan te stellen.
Gerrie, assen | 20:56 | 28.07.12

Bureau Jeugdzorg, Kinderbescherming, AMK zijn allemaal instellingen die hun zakken vullen over de rug van kinderen. Ze zijn enkel goed in verslagen produceren en verspillen van gemeenschapsgeld. Ze kunnen per direct opgeheven worden. Hun praktijken zijn samen te vatten in slechts één woord: verachtelijk.
Ik, We | 17:58 | 09.06.12

Wie denkt jeugdzorg wel niet dat ze zijn dat zij het even beter weten hoe een kind opgevoed moet worden, meeste teringleiers die er werken, zijn lesbo's met kort kapsel, gefrustreerde machtsgeile meisjes en Mocro's en Turken die niet eens een VMBO hebben.
The Russian | 09-05-12 | 21:22

En dan die flapdrollen van jeugdzorg: als je ons meer geld en macht geeft komt het allemaal goed. Nou, ik dacht het niet. Het lijkt er af en toe toch echt op dat instanties en overheid de samenleving welbewust saboteren en onleefbaar proberen te maken. Waarom? Wie het weet mag het zeggen. Of zou het echt alleen maar incompetentie en bureaucratie zijn?
canardo | 09-05-12 | 19:17