Overleg:Pim Fortuyn

Uit wakkerpedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Een dhimmi is een niet-moslim. Hier is Volkert zowel als niet?

Bewuste tegenstrijdigheid. Poging tot humor. -- Monade

best lastig in geschreven woord de humor te zien ;)

Hier een voorbeeld hoe zelfingenomen Fortuijn moet zijn geweest; Het kan hem niet ontgaan zijn dat de spelling van zijn familienaam met ij in plaats van y was. Zo gebruikte hij een familiewapen van een familie Fortuyn. Naar aanleiding van een vraag, deelde het CBG het volgende mee;

Van het wapen Fortuyn/Fortuijn dat op de internetsite www.plazzodipietro.nl staat, is een beschrijving te vinden op onze site www.cbg.nl (zoek op Fortuyn, en vervolgens op familiewapens). Het is overgens niet het wapen van de familie Fortuijn waaruit Pim Fortuijn stamt. Zijn familie komt uit Zaanstreek en behoort niet tot de familie Fortuijn die dit wapen voert. De genealogie van deze familie is gepubliceerd in de uitgave Neerland's Patriciaat. Zie voor de bronverwijzing de informatie op onze site. Het spellingsverschil Fortuijn/Fortuyn zegt op zich niet zo veel. Beide spellingen kunnen in een en dezelfde familie voorkomen. In alle gevallen is de naam die in de geboorteakte van betrokkene voorkomt officieel de juiste. In de familie van Pim Fortuijn staan oficieel puntjes op de ij.

Met vriendelijke groet, Centraal Bureau voor Genealogie,

N. Plomp.