CAO

Uit wakkerpedia
Ga naar: navigatie, zoeken
2.) Bent u, evenals de PVV, van mening dat er in Nederland, met haar joods-christelijke cultuur, nooit collectieve arbeidsovereenkomsten waarbij men rekening houdt met de islamitische ideologie, algemeen verbindend verklaard dienen te worden? Zo neen, waarom niet?
4.) Deelt u de mening dat mohammedanen die zo graag 'ramadan-proof' willen werken dit het beste kunnen doen in een islamitisch land en niet hier? Zo neen, waarom niet?
Vragen van de leden Van den Besselaar, Van Klaveren en Wilders (allen PVV) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de minister van Immigratie, Integratie en Asiel over het idee CAO's 'ramadan-proof' te maken, 10:23 20 juli 2012, PVV site